Informacje dla akcjonariuszy

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE - 7 grudnia 2020

Zarząd Spółki PBE Elbud Poznań S.A., zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00).

Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

CZWARRTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE - 17 listopada 2020

Zarząd Spółki PBE Elbud Poznań S.A., zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00).

Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE - 26 października 2020

Zarząd Spółki PBE Elbud Poznań S.A., zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00).

Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE - 30 września 2020

Zarząd Spółki PBE Elbud Poznań S.A., zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00).

Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu ematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE - 02 września 2020

Zarząd Spółki PBE Elbud Poznań S.A., zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00).

Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.